2014年6月13日 星期五

[忽然1周 985] 弟婦 Sammi送別 安仔靠亡兄啟蒙入娛圈 Sammi,許志安,安仔,許冠傑,Sam,鄭秀文,MW,
Sammi右手的戒指被指是婚戒。連日來多得十嫂安慰,「十郎」安仔才捱過喪兄之痛。

娛樂喧

弟婦 Sammi送別 安仔靠亡兄啟蒙入娛圈

許志安(安仔)的七哥許志豪上個月因鼻咽癌病逝,上周四( 5日)在鑽石山殯儀館設靈。安仔與「太太」鄭秀文( Sammi)前往送亡兄最後一程, Sammi更首次以「弟婦」名義致送花圈。

原來,安仔與七哥感情甚好,年少時安仔更因為七哥薰陶愛上音樂。故七哥患病時,安仔曾四出找尋名醫。自七哥病逝後,安仔的心情大受影響,但由於適逢新歌宣傳期,他只有忍住眼淚如常出席活動。

名編劇杜國威原來是七哥中學教師,兩人私交甚篤。憶起七哥,杜多次哽咽:「佢彈結他好叻,我唱歌佢就幫我伴奏……」

七哥是公務員,一向低調。多年前在安仔母親靈堂上,兩兄弟為亡母打點後事,是七哥罕有的公開照片。

安仔一向對家人照顧有加,他是家中孻仔,與兄姊關係甚要好。兩、三年前,當在路政署當主管的七哥感身體不適時,安仔已非常緊張,周圍問朋友有冇好醫生介紹。

「七哥初時是不定期發燒唔退,睇咗好多醫生都 check唔到乜病,終於安仔喺浸會搵到個名醫陳熠,至發現七哥係鼻咽癌。安仔本來預咗每個月花十萬俾七哥繼續喺浸會醫病,不過七哥唔想安仔咁大負擔,卒之都係睇番政府醫院。安仔覺得浸會好,但七哥講到明唔使安仔幫手,安仔都講佢唔掂。」知情者說。

據了解,七哥甚少對同事講及病情,只曾向少數友人透露,不過同事見他愈來愈瘦,都心知不妙。本來去年中完成化療後,七哥一度好轉,更康復了七成。當安仔放下心頭大石時,今年初七哥病情突然復發,且急轉直下, 5月尾終於離開人世。

Sammi推 job陪安仔

七哥離世對安仔打擊甚大,所以 Sammi除了出席早已簽約的五月尾上海活動外,已推掉所有工作,寸步不離陪伴安仔。經過此事,兩人感情更深厚,故安仔在周日( 8日)出席活動時,表示現在更加肯定要與 Sammi攜手到老。

據政府一般慣例,部門高層離世時會發出通告,通知同事其身後事安排。但七哥鑑於細佬及弟婦的藝人身份,一早已交代有關部門,酌情低調處理喪事,不發通告。所以不少同事也是睇完即時新聞,才知七哥出殯地點,急急送花牌去靈堂。而安仔父母當年都是在萬國出殯,但今次七哥轉為鑽石山殯儀館,明顯是想保持低調。

其實,排行第十的安仔與七哥的感情最好,除了年齡相近外,由於七哥熱愛音樂,安仔少年時在他的薰陶之下,亦對音樂產生濃厚興趣。七哥彈得一手好結他,兩兄弟少年時便一個彈一個唱。故安仔有感自己有今天的成就,七哥居功不小,對他十分敬愛。

陳熠是浸會耳鼻喉科中心主任,精於醫治鼻咽癌,據知安仔原本屬意由他醫治七哥。

安仔喜愛的 R&B歌手 Prince,據知亦是七哥向他推介,可見七哥對安仔影響甚深。美聯社圖片

早前林建嶽女兒林心兒出嫁,本來有請 Sammi,但因紅白相沖, Sammi未有出席。

杜國威:佢彈結他好叻

喪禮中,除了 Sammi以「弟婦」的名義致送花圈外,杜國威亦有致送花圈,花圈更寫上「痛失愛徒」。原來杜國威曾是「可立中學」地理科教師,七哥當年是他的學生,近年在師生聚會,兩人仍時有見面。

憶起七哥,杜國威電話中多次哽咽:「喪禮當日都有好多老師出席,個個都唔捨得佢。我同佢感情好好,我睇住佢成長,依家白頭人送黑頭人。佢係博士,份人又好,彈結他又好叻。嗰時學校嘅戲劇晚會,如果學生要我唱歌,我唱歌時佢就會幫我彈結他伴奏。(七哥患病後有冇通知你?)唉,如果我患咗絕症,都唔想見人啦,身邊嘅人知道乜事就夠。」有指七哥是杜國威眾多學生中,第一個「早走」,令他非常傷心。

靈堂上,安仔和 Sammi為七哥獻上花牌,花牌上 Sammi署名為「弟婦」。

杜國威上周四亦有到靈堂拜祭,花牌上他以「愛徒」稱呼七哥,原來他是七哥中學老師。

許志安和家人關係甚好,每年都堅持和家人出外旅行。

龍兄虎弟

兄長的嗜好,很容易會影響到弟弟。一直有不少兄弟同時做娛樂圈,部分更組成兄弟班。

許氏兄弟

一門四傑的許氏兄弟,以長兄許冠文為首,三弟許冠英及四弟許冠傑在圈中最為活躍,三人演出過《半斤八両》等多套電影。許冠英更曾為許冠傑作曲,最為人熟悉的便是〈無情夜冷風〉。

蔡一傑 蔡一智

兩兄弟與好友蘇志威組成「草蜢」,由入行至今已達三十多年。雖然中間經歷過分開及重組,但多年來兩兄弟感情有增無減。

湯鎮業 湯鎮宗

湯鎮業是大台八十年代當家小生,而兄長湯鎮宗則是邵氏演員出身,後轉投麗的,九十年代往內地發展。兩兄弟後生時未合作過,反而近年試過一起拍內地廣告。鍾意就快D Share啦!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...